KABACEVIZ.COM

Hoşgeldiniz

Anasayfa

Sitemiz, derneğimizin dünyaya açılan kapısı ve bir yayın organıdır.

 

Derneğimiz siyasî bir hedef gütmez ve siyasî bir amaç taşımaz. İnsanlar arasında ırk, dil,  din ve mezhep ayrımcılığı yapmaz.

 

 Dernek olarak birinci umdemiz, köyümüz insanları arasında içtimai dayanışmayı  tesis ve temin etmektir. İkinci olarak, köyümüzün ve çevre köylerimizin, her nerede olurlarsa olsunlar, daha iyi şartlarda birbirleri ile dayanışma içinde yaşamalarını sağlamak; maddî ve manevî yardımlarda bulunmak ve sesleri olmaktır. Site olarak ise, bu çabaları ulaşabileceğimiz her insanımıza duyurmaktır.

 

 Genel olarak, bu site, insanî ilişkileri yeniden canlandırma; gurbet hayatının yükünü bir nebze olsun azaltma; yeni nesil ile eski nesli bir potada tutma ve geleneksel eğitim yolunu açma; her türlü şartlarda ve durumlarda manevî-maddî dayanışmayı sağlama; yok olmaya yüz tutan değerlerimizi açığa çıkarma ve bu kıymetleri sahiplenip yeniden yaşama ve yaşatmaya çağırma hedefini taşır.

 

 Site, üyelerinin görüşlerine ve eleştirilerine açıktır ancak, ideolojik saplantılara ve çekişmelere, insanları rencide edici ve aşağılayıcı ifadelere; mensubu olduğumuz milletimizin değerlerinin örselenmesine kesinlikle izin vermez.

 

 Sitemiz ayrıca, sitede yayınlanacak mesajların, haberlerin, bilgi ve bilgi içeriklerinin Türk Milleti’nin maddî ve manevî değerlerine aykırı olmamasına özen göstermeyi, Türkçe’nin düzgün ve doğru kullanımını, bütün ziyaretçilerinden bekler.

 

 Site kapsamında sitenin bireyselleştirilmemesini, site içeriğinin sürekli güncellenmesini, sizlere, taahhüt eder.

 

 Ayrıca, sitemizde yayımlanan yazıların alıntı yapılabilmesi için, site isminin gizlenmemesi ve yazarının izninin alınması gerekmektedir.

info@kabaceviz.com

©2006 Kabaceviz. All Rights Reserved